تبلیغات اینترنتیclose
(هايي ) سرچشمه رويش هايي‌، ( سهراب سپهری )
پیچک ( سهراب سپهری )
شعر و ادب معاصر پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 توسط سید مجتبی محمدی |


هايي
*
سرچشمه رويش هايي‌، دريايي‌، پايان تماشايي‌. 
تو تراويدي‌: باغ جهان تر شد، ديگر شد. 

صبحي سر زد، مرغي پر زد، يك شاخه شكست : خاموشي 
هست‌. 
خوابم بر بود ، خوابي ديدم‌: تابش آبي در خواب ، لرزش 
برگي در آب‌. 
اين سو تاريكي مرگ ، آن سو زيبايي برگ‌. اينها چه‌، 
آنها چيست‌، انبوه زمان ها چيست؟ 
اين مي شكفد، ترس تماشا دارد. آن مي گذرد، وحشت دريا 
دارد. 
پرتو محرابي ، مي تابي‌. من هيچم‌: پيچك خوابي‌. بر نرده 
اندوه تو مي پيچم‌. 
تاريكي پروازي‌، روياي بي آغازي ، بي موجي ، بي رنگي ، 
درياي هم آهنگي‌! 

 

 سهراب سپهری 

برچسب ها : (هايي ) سرچشمه رويش هايي‌، ( سهراب سپهری ),

موضوع : دفترشرق اندوه صفحه اول, | بازديد : 28